POLITYKA PRYWATNOŚĆ SKLEPU

Ochrona informacji prywatnych dotyczących użytkowników naszego sklepu jest dla nas bardzo ważna. W związku z tym, abyście Państwo mogli czuć się bezpiecznie, poniżej realizujemy obowiązek informacyjnych dotyczący przetwarzanych Państwa danych osobowych w związku z Ogólnym Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. o Ochronie Danych Osobowych (dalej “RODO”).

 

1. Kto jest administratorem Pani/Pana danych osobowych ? 

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Usługi Ogólnobudowlane Piotr Ślązak

Pytania lub uwagi dotyczące ochrony prywatności prosimy kierować na adres: ul. Tamka 34B lok 5  80- 627 Gdańsk

 

2. Jakie dane osobowe zbieramy ?

Będziemy przetwarzać następujące dane:

a) imię i nazwisko,

b) adres zamieszkania,

c) adres dostawy,

d) nr telefonu,

e) e-mail,

f) historia zakupów.

Dodatkowo każdorazowy kontakt z nami za pośrednictwem telefonu, sms lub poczty e-mail w wiąże się z wykorzystaniem podanych wówczas danych w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie lub reklamację.

 

3. Jakie są podstawy prawne przetwarzania Pani/Pana danych osobowych?

RODO pozwala nam przetwarzać Pani/Pana dane:

a) w celu świadczenia usług drogą elektroniczną, w tym w celu obsługi zakupów dokonywanych za pośrednictwem założonego w Sklepie konta oraz w celu prowadzenia i obsługi przez Administratora konta w Sklepie - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy i zgoda na prowadzenie konta przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. b i a RODO), jak i w celu obsługi zakupów dokonywanych bez założenia konta w Sklepie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), 

b) w celu obsługi reklamacji - podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit b i c RODO),

c) w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na prowadzeniu analiz aktywności klientów i ich preferencji w celu poprawy jakości usług i funkcjonalności Sklepu dla klientów będących konsumentami (art. 6 ust. 1 lit f RODO), 

d) w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Administratora polegający na ochronie jego praw (art. 6 ust. 1 lit f RODO),

e) w celu wystawienia faktury - podstawą przetwarzania jest wypełnienie obowiązku prawego ciążącego na Administratorze, gdy przepisy prawa wskazują na wymagane dane, które należy zamieścić na fakturze (art. 6 ust. 1 lit c RODO),

f) w celu komunikacji z Użytkownikiem w odpowiedzi na e-mail czy list - podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest udzielona zgoda lub jest to jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (art. 6 ust. 1 lit. a i f RODO),

g) w celach marketingowych polegających na przedstawieniu oferty Administratora - podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

 

4. Jaki jest cel przetwarzania Pani/Pana Twoich danych osobowych ?

Celem jest zawarcie i realizacja umowy. Dane gromadzone podczas rejestracji lub zakupu są wykorzystane także do śledzenia statusu zamówienia i dokonywania w nim zmian, a także do postepowań reklamacyjnych i dochodzenia ewentualnych roszczeń. Dane będą także przetwarzane na potrzeby wystawienia faktur oraz działań marketingowych, o ile w tym ostatnim przypadku wyrazi Pani/Pan na to odrębna zgodę. 

 

5. Gdzie przechowujemy Twoje dane osobowe ?

Zebrane dane osobowe przechowujemy na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego.

 

6. Kto będzie odbiorcą Pani/Pana danych osobowych ?

Dostęp do Pani/Pana danych osobowych będą mieli nasi współpracownicy w zakresie niezbędnym dla realizacji transakcji i wykonania umowy (np. księgowość, kurier). Dane podmiotu pośredniczącego w transakcjach płatniczych wyświetlane są przed dokonaniem transakcji, a podmiot ten zobowiązuje się nie wykorzystywać danych Klientów w żaden inny sposób niż realizacja płatności. Dostęp do danych ma także wsparcie techniczne naszego sklepu. 

Nigdy nie przekazujemy Twoich danych dalej nieodpłatnie, nie sprzedajemy ani nie wymieniamy się nimi w celach marketingowych.

Zastrzegamy sobie prawo ujawnienia wybranych danych właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, o ile wykażą podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

 

7. Przez jaki okres będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe ?

Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane wynosi tyle, ile potrzeba czasu na wykonywanie zawartej umowy, przedawnienie roszczeń wynikających z zawartej umowy lub obrony przed nimi, a także przez okres wymagany przepisami prawa (np. okres przechowywanie faktur), chyba że nasze prawnie uzasadnione interesy będą wymagały dłuższego przetwarzania. 

Dane uzyskane w związku z założeniem konta w Sklepie przetwarzane są przez okres prowadzenia konta przez Administratora, jednak nie później niż do czasu zakończenia działania tej usługi, w tym do czasu cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, chyba że nasze prawnie uzasadnione interesy będą wymagały dłuższego przetwarzania. 

 

8. Czy można nie podawać danych osobowych ?

Podanie powyższych danych osobowych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie uniemożliwi zawarcie i realizację umowy. 

 

9. Jakie są Pani/Pana prawa ?

W każdym czasie ma Pani/Pan prawo zażądać informacji o tym, które dane osobowe przetwarzamy. Aby to zrobić należy napisać na adres ul. Tamka 34B lok 5  80- 627 Gdańsk . W każdym czasie przysługuje także prawo sprostowania (poprawiania) danych. 

W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu skarga do organu nadzorczego: Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

10. Czy ma Pani/Pan prawo cofnąć zgodę, żądać usunięcia lub ograniczenia przetwarzania ?

Ma Pani/Pan prawo żądania od usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych, zgłoszenia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, żądania ich przeniesienia, a także do cofnięcia zgody na ich przetwarzanie w dowolnym momencie, chyba że nasze prawnie uzasadnione interesy będą wymagały o przetwarzania, ponieważ na przykład: 

a) ma Pani/Pan niezakończone postępowanie reklamacyjne,

b) ma Pani/Pan nierealizowane zamówienie,

c) musimy spełnić wymogi księgowe i podatkowe (np. przechowywanie faktur),

d) istnieją roszczenia prawne.  

 

11. Jak chronimy Pani/Pana dane osobowe ?

Nasi współpracownicy zobowiązani są do poufności, a my wdrażamy techniczne i organizacyjne środki bezpieczeństwa, ciągle doskonaląc się w tym zakresie.

 

12. Czy na podstawie Twoich danych osobowych podejmujemy zautomatyzowane decyzje, w tym oprofilowaniu ?

Tak, podejmujemy decyzje o profilowaniu dla celów statystyki, personalizacji i reklamy.

 

13. Czy nasza polityka prywatności może ulec zmianie ?

Zastrzegamy sobie prawo zmiany naszej polityki prywatności, bo chcemy doskonalić zasad ochrony prywatności i stosować się do przepisów prawa.

 

W celu zapewnienia maksymalnej wygody użytkowników przy korzystaniu z witryny ta strona stosuje pliki cookies.
Kliknij 'Zgadzam się', aby ta informacja nie wyświetlała się więcej.